pokračování Fíkovic rodiny


pokračování Fíkovic rodiny
naleznete zde

http://fikova2.blogspot.cz/

čtvrtek 17. září 2009

Petice členům poslanecké sněmovny

Výzva poslancům parlamentu ČR


http://www.petice.net/petice-clenum-poslanecke-snemovny


Adresáti: Předsedové klubu poslanecké sněmovny, předsedové politických stran, předsednictvo poslanecké
sněmovny

Vážený pane předsedo,
my, občané ČR, jsme znepokojeni narůstající výší státního dluhu a neuváženého utrácení státních peněz. Podporujeme snahu o zastavení strmého zvyšování státního dluhu a s ní spojenou nutnost omezit současné státní výdaje.
Navrhované škrty ve státním rozpočtu se dotknou velké skupiny domácností a zvýšení DPH by ovlivnilo všechny občany. Chápeme však, že v dobách krize si všichni musí utáhnout obrazné opasky a uskromnit se. Proto bychom rádi vyzvali Vás a všechny členy Vlády i Parlamentu České republiky, aby šli národu příkladem a dobrovolně snížili své platy,které hradí státní pokladna, o symbolických 10% a dále radikálně snížili poslanecké náhrady alespoň takovým způsobem, že pokud nebudou legitimně vyčerpány, propadnou ve prospěch státu a nebude možné jich využít k osobní potřebě.
Úloha poslanců a vlády spočívá nejen v zákonodárství, ale také v roli vůdců národa a v této roli by měli především svůj národ inspirovat vlastním příkladem a dokázat, že se svěřenými prostředky dokáží rozumně hospodařit.
Ukažte národu, že stavíte zájmy státu a jeho občanů nad vlastní prospěch!Prosím všechny, kteří chtějí podepsat petici, aby se registrovali a podepsali petici na internetové stránce


Nebuďme lhostejní k tomu, co se děje s s našimi penězi.

Žádné komentáře: